Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 oktober nam de Raad beslissingen over de Regionale Energie Strategie (RES), nieuwe oplaadpunten voor elektrische auto’s, verplaatsing van de gemeentewerf en woningbouw op de locatie de Dreef 2.