De begroting van de gemeente voor 2023 laat op dit moment een tekort van ruim 6 miljoen euro zien. Bij de vaststel­ling van de begroting in het najaar leek er ruim een miljoen over te blijven. De salaris­stijging voor het overheidspersoneel kost bijna een 1 miljoen.

Een delegatie uit Zeist is afgelopen week terug­gekeerd van een kort bezoek aan Berkane, een stad in Marokko. Moham­med al Houfi is docent op het Jordan Montes­sori Lyceum en ging mee op uitnodiging van de burgemeester.

Bob Horjus nam deel aan het burgerberaad over vuurwerk en kijkt terug op het proces. "Milieuproblemen los je helaas niet op met de gemoedelijkheid van een burgerberaad, maar in Urgenda-rechtszaken en met de ongemakkelijke radicaliteit van Extinction Rebel­lion A12 bezetters."

Zeistermagazine laat de raadsleden aan het woord. Dit keer: Falco van ’t Riet (GroenLinks): "De omgevingsvisie gaat ook over onze leefomgeving. De natuur heeft zoveel in moeten leveren dat zij er slecht voor staat. Terecht zien inwoners deze trend graag gekeerd."Lees meer... 

De Stichting Europa Oost-Turkistan Educatie Centrum viert dit weekend Oeigoerse kermis. Bij de Oeigoerse moskee aan de Van Reenenweg is is iedereen is welkom voor lekkere hapjes, boeken en snuisterijen. Zater­dag nog tot een uur of 21, zon­dag de hele ­dag van 11 tot 21 uur.

Tijdens de drukbezochte bewonersbijeenkomst in het Walkartkerkje gisteravond bleek dat de voorgenomen opening van een nieuwe discotheek aan de 2e Dorps­straat de gemoederen flink bezig houdt in Zeist.Lees meer... 

Een delegatie van de gemeente Zeist vertrekt morgen naar Berkane, in het noorden van Marokko. Burgemeester Koos Jans­sen ziet het tripje als een goede manier om de band met de Marokkaanse gemeenschap in Zeist te verbeteren.Lees meer... 

Het Burgeramendement over groen in Zeist is unaniem aanvaard door de gemeenteraad van Zeist. De gemeente gaat groene doelstel­lingen per wijk formuleren en bij nieuwe ontwikkelingen wordt er minimaal gestreefd naar behoud van groen en bos.

Koningin Máxima was vandaag in Austerlitz aanwezig bij een dialoogbijeenkomst over pas­sende zorg en de brug tus­sen formele en informele zorg. Ze werd ontvangen door wethouder Angèle Welting.Lees meer... 

No Internet Connection