Hoeveel last heb­ben inwoners van Bun­nik en Odijk van windmolens als Zeist die bouwt in de 'groede driehoek'? Dat wil het col­lege van Bun­nik weten. Wethouder Heijmerink van Bun­nik stapte al eerder op vanwege deze kwestie.Lees meer... 

Burgemeester Koos Jans­sen steekt de inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschap­pelijke organisaties in Zeist een hart onder de riem mid­dels een open brief.Lees meer... 

Let op: Hier volgt een mening
Ik luisterde naar het debat van de gemeenteraad over de begroting voor 2022. Wat jam­mer dat het voorstel van de VVD voorbijgaat aan het solidariteitsbeginsel: de col­lectieve zorg voor bestaanszekerheid.

Elke maand vergadert de Zeister gemeenteraad. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden live gestreamd via Youtube.Lees meer... 

"50Plus heeft zeker bestaansrecht in Zeist, niet al­leen voor ouderen.' Dat zegt Bert van Oorschot, die de Zeister afdeling van de partij oprichtte. In maart wil 50Plus aan de gemeenteraadsverkiezingen mee doen.

Wordt voormalige vliegbasis Soesterberg een 2e Was­senaar? Het lijkt er sterk op, want ondanks de grote behoefte aan goedkope woningen, wil de provincie er dure huizen neerzetten. Wat is er aan de hand met het gebied dat ooit de trots van de regio was?Lees meer... 

Wethouder Paul Heijmerink uit Bun­nik stapt op na onenigheid met de gemeenteraad over windmolens in 'de groene driehoek' op de grens tus­sen Zeist en Bun­nik.Lees meer... 

Een groep kritische burgers is ontevreden hoe de gemeente Zeist betaald parkeren wil invoeren in de Bloemenbuurt en Transvaalbuurt en omgeving. De bewoners heb­ben het gevoel dat hen de mond is gesnoerd en twijfelen aan een peiling in de buurt.Lees meer... 

Bijna al­le gemeenten in de regio Utrecht gaan erop achteruit als het rijk de zak met geld voor de steden en dorpen opnieuw verdeelt. Koos Jans­sen noemt het kabinetsvoorstel ‘desastreus’ en klom onlangs al met andere burgemeesters op de bar­ricades.Lees meer...