Let op: Hier volgt een mening
De onder diverse prijzen bedolven wijk Kerckebosch Zeist is een pronkjuweel en toonbeeld van duurzaamheid. Het verhaal van de wijk was perfect en op de tekentafel compleet. Maar waar is de horeca, vraagt Arend zich af.

Let op: Hier volgt een mening
Erwin loopt stage als 'kynologisch instructeur' bij Hondenschool101 in Den Dolder. "Wat zou het mooi zijn als we hun visie op positiviteit ook toe zouden pas­sen op de omgang tus­sen mensen?"

Let op: Hier volgt een mening
Ik luisterde naar het debat van de gemeenteraad over de begroting voor 2022. Wat jam­mer dat het voorstel van de VVD voorbijgaat aan het solidariteitsbeginsel: de col­lectieve zorg voor bestaanszekerheid.

Let op: Hier volgt een mening
Op het einde van een vrij­dagochtend werd ik benaderd door onze hoofdredacteur. "De koning komt vanmid­dag op bezoek. Kan jij gaan?". Enfin, ik trok een pak aan, stropte mijn das en toog naar de Triodosbank.Lees meer... 

“Kan één van jul­lie vanmid­dag naar het bezoek van de Koning?”. Dat las ik vrij­dagochtend in de ap­p van onze hoofdredacteur. Ik moest het even tot me door laten dringen. Het was een persuitnodiging, een Koninklijke 'accreditatie', aan het Zeistermagazine.Lees meer... 

Let op: Hier volgt een mening
Zeist heeft al­le mooie en lelijke gezichten, al­le tegenstel­lingen en uitersten die bij een grote stad horen. Dat begint al met het Lyceumkwartier tegenover bijvoorbeeld Vol­lenhove of de Verzetswijk. Maar ook in Kerckebosch.

Stéfani schrijft een blog over gezondheid. Voor een van haar verhalen was ze, met haar kinderen, in het Klimbos Zeist en ze vond het geweldig. Lees hier hoe 't was.Lees meer... 

Let op: Hier volgt een mening
In Zeist zijn de verschil­len zeer groot, schrijft Hen­ny Fokkema. Een groep inwoners woont in luxe huizen en een andere groep woont in een tochtige driekamerflat 4 hoog achter met 5 kinderen en een te hoge energierekening.

Let op: Hier volgt een mening
"Tijdens een hockeywedstrijd van mijn zonen op Phoenix kwam spontaan de vraag bij mij bovendrijven ‘waarom wil­len we eigenlijk win­nen?’ Is competitie het tegengestelde van saamhorigheid?"Lees meer...