Het is maar de vraag of de gemeente het plan om tot 2026 vierduizend nieuwe woningen te bouwen in Zeist kan waarmaken. Dit voornemen staat inmid­dels op de tocht. Daar zijn diverse redenen voor. Eén is dat er bij de gemeente te weinig mankracht is voor de voorbereiding.

Yehailey Adawde van CBS de Wegwijzer in Zeist is verkozen tot kinderburgemeester tot en met 2024. Woens­dagmid­dag 22 juni ontving de jury achtereenvolgend veertien kandidaten die zich via een video had­den aangemeld.

"Democratie is niet vanzelfsprekend", zei burgemeester Jans­sen dins­dagavond in de raad en hij verwees daarbij naar de gebeurtenis­sen in Oekraïne. Ook een versteviging van de lokale democratie is volgens hem hard nodig.Lees meer... 

Zeist heeft op korte termijn een fikse meeval­ler. Er komt dit jaar veel meer geld uit Den Haag dan tot vorige week nog de verwachting was. Dat maakt het nu niet meteen nodig om heel hard te snijden in uitgaven.Lees meer... 

De voetbalvrouwen van Saestum zijn maan­dagavond gehuldigd op het gemeentehuis in Zeist. Ze werden kampioen in de hoogste amateurvoetbaldivisie van Nederland: de Topklas­se. Ze  werden in de bloemetjes gezet door wethouder Angèle Welting.

Lees meer... 

Twaalf jaar geleden kwam Sander Jansen in de gemeenteraad van Zeist, voor de fractie van de VVD. "Het was een beetje bij toeval", vertelt hij. 

Marcel Fluitman kwam in 2007 in de gemeenteraad, voor de fractie van het CDA. Sinds 2014 was hij wethouder. Nu neemt hij afscheid van het col­lege, het CDA maakt geen deel uit van de nieuwe coalitie.

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Frankrijk met een groot leger ons land bin­nenviel. Lodewijk XIV, de Zon­nekoning, volgde de vorderingen van zijn leger letterlijk op de voet. Wat deed hij in Zeist? Hoe heeft ons toen nog zo kleine dorp deze heftige periode doorstaan?Lees meer... 

Coalitiepartijen GroenLinks, VVD, D66 en ChristenUnie heb­ben al­le beleidsthema's doorgesproken en kun­nen elkaar goed vinden op punten waar de verkiezingsprogram­ma's verschil­len. Dat laat GroenLinks fractievoorzitter Roel van Nieuwstadt weten.Lees meer... 

No Internet Connection