Het is weer de jaarlijkse Kunstroute Zeist. Op 1 en 2 oktober in Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide en op 8 en 9 oktober in Austerlitz en Zeist. Kunstenaars openen hun atelier, er is in Den Dolder een openingstentoonstel­ling, én er is een veiling voor Oekraïne.

Stichting Stralingsbewust Zeist organiseert op dins­dagavond 4 oktober 2022 in het Torenlaantheater een informatieavond door meetspecialist Carolien Schooneveld. Tijdens deze avond laat zij straling van een aantal al­ledaagse ap­paraten zien.Lees meer... 

De derde editie van de Week van de Duurzaamheid Zeist, die plaatsvindt van 8 tot en met 15 oktober, bevat liefst 37 activiteiten, zoals ken­nismaking met ’t Boswijtje, voorlichting over warmtepompen, een rondleiding door de Weg­geefwinkel en het nieuwe Repaircafé Den Dolder.

Vol­lenhove viert deze zomer feest! De wijk bestaat ruim 50 jaar en dat werd eerder al gevierd met een braderie en een sport- en spelmid­dag voor iedereen. Het jubileumjaar wordt nu feestelijk voortgezet met een cultureel feest op zater­dag 24 september.

De vereniging Ouders Overleden Kind (OOK) maakt dankbaar gebruik van de vele boeken die verschijnen rond rouw, overlijden en verlies. Op zater­dag 15 oktober organiseert OOK een boekenmid­dag in Zeist.

Maan­dagavond 3 oktober start Literair Zeist de tweede serie Boek & Film in bioscoop Figi met ‘Mothering Sunday’, gebaseerd op de bestsel­ler ‘Moeders zon­dag’ van Graham Swift. Filmprogram­mamaker Gerlinda Heywegen leidt de film in.Lees meer... 

Op zater­dagmid­dag 24 september aanstaande van 13:00 tot 16:00 uur laten het Torenlaan Theater als de Algemene Seniorenvereniging Zeist samen zien hoeveel plezier er te beleven valt aan vrijwil­ligerswerk.

Woens­dagavond 28 september kun­nen literatuurliefheb­bers hun literaire ken­nis testen in een bruisende literatuurquiz. Deze quiz vindt plaats in de bibliotheek in Zeist. Het belooft een vrolijke én onderhoudende avond te worden.

September is Wereld Alzheimer maand, met dit jaar als thema Samen op Pad. De Regio Zeist van Alzheimer Nederland organiseert diverse activiteiten, zoals bewegen op muziek, film, kunst en cultuur voor mensen met een vorm van dementie en iedereen om hen heen.

No Internet Connection