De openingslezing van de Zomerschool 2022 staat volop in het teken van het Rampjaar. Hoe was de Republiek der Nederlanden in deze benarde situatie beland? In Zeist was het hoofdkwartier van de Franse koning gevestigd, een twijfelachtige eer.Lees meer... 

Woonzorgcentrum Vredenoord in Huis ter Heide bestaat op donder­dag 6 oktober 2022 zeventig jaar. Reden genoeg om er een feestjaar van te maken. De jubileumcom­mis­sie organiseert verschil­lende activiteiten door het jaar heen, waaronder een reünie.

Let op: Hier volgt een column
“Nieuwe eigenaar wil ap­partementen voor vitale ouderen in Landgoed Vol­lenhoven”, kopte de Nieuwsbode begin mei. Mijn hart ging snel­ler klop­pen, want ik ben altijd een beetje verliefd geweest op dat Landgoed.

De Zomerschool Gilde Zeist organiseert ieder jaar in juli een serie lezingen en excursies voor de geïnteres­seerde leek. Op maan­dagavond 4 juli start de Zomerschool in Figi met een gratis lezing van Liek Mulder over het Rampjaar 1672-1673.

Op vrij­dag 10 juni vindt er een taxatiemid­dag plaats in Slot Zeist. Taxateur Arie Molendijk taxeert daar uw oude boeken zoals oude (staten)bijbels, atlas­sen, geïl­lustreerde werken en reisboeken, handschriften, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten en prenten.

Op donder­dagmid­dag 9 juni geeft Kees Schip­pers in het Torenlaan Theater een lezing over de Nieuwe Hol­landse Waterlinie. Hol­landers weten als geen ander het water naar hun hand zetten, ook als verdedigingswapen. De lezing wordt georganiseerd door de ASZ.

Ter herin­nering aan de onderduik van Jos Frankfoorder, Fritsje Posener en Jacky Jäger zijn gedenksteentjes geplaatst bij de Krugerlaan 7 en 9 en de Jagerlaan 22a. Dat gebeurde na een bijeenkomst in de christelijke basis­school De Hoeksteen aan de Jagerlaan. 

Transportbedrijf Vermeer Zeist bestaat honderd jaar! Het bedrijf was de eerste 75 jaar gevestigd aan de Van de Pol­l-laan 4 in Zeist. In die woonbuurt tankten de chauf­feurs tot de eeuwwis­seling hun trucks af.

Een modern en duurzaam station waar de geschiedenis beleefd kan worden: dat is station Driebergen-Zeist in een notendop. Bij de verbouwing van het station werd de historische per­ronkap behouden. Daarvoor ontving het project op vrij­dag 13 mei de Waardering…

No Internet Connection