In de serie Van Ros­sem Vertelt reist Maarten van Ros­sem door onze provincie en bekijkt de altijd nieuwsgierige presentator historische onderwerpen op zijn eigen manier. Zo bespreekt hij de historische wortels van het zeepmerk Dove in Den Dolder. Met filmpje!

Let op: Hier volgt een column
Dick Koopman leid­de de oude Van Tets rond in de Dieptetuin. Hij genoot met vol­le teugen. Waar de één bloeiend vrijwil­ligerwerk ziet, ervaart de ander verval van vervlogen tijden. “Weet U, uiteindelijk verdwijnt al­les.”

Park Vliegbasis Soesterberg fungeerde in de periode van de Koude Oorlog als NAVO-basis. Veel gebouwen herin­neren nog aan die tijd, zoals bunkers, shelters en munitieopslagen. De rondleidingen behoren tot de span­nendste uitjes van Zeist en omgeving.Lees meer... 

Mid­denin Bosch en Duin, op het kruispunt Vos­senlaan-Baarnseweg, ligt de Duinhoeve. Een gemeentelijk monument, en een van de oudste huizen van Bosch en Duin. Emely Dekkers en Walter Kooy vertel­len over de geschiedenis van het huis, dat ze in verwaarloosde staat kochten.

Bin­nenkort verschijnt het boek 'Austerlitz doet het zelf, hoe een dorp zijn zorg regelde', geschreven door twee oprichters van Austerlitz Zorgt: Jan Snijders en Wim Oerlemans. Austerlitz regelde een meergeneratie-gebouw en een palet aan zorg- en welzijnsvoorzieningen.Lees meer... 

Vincent van Voorden (34) is de nieuwe voorzitter van Comité 4 en 5 mei in zijn woonplaats Zeist, waar de jaarlijkse herdenking steeds meer mensen trekt en de vrijheid wordt gevierd met in elk geval een taptoe bij Slot Zeist.Lees meer... 

Per 1 februari 2023 heeft Martin Slootweg het voorzitterschap van het 4 en 5 mei comité Zeist overgedragen aan Vincent van Voorden. Ruim 12 jaar was Martin Slootweg als voorzitter het gezicht bij de 4 mei herdenking in het Walkartpark.Lees meer... 

Het Nationaal Militair Museum in Soesterberg is evenals vorig jaar verkozen tot het ‘Leukste uitje van Utrecht’. 96.000 Mensen brachten hun steun uit tijdens deze ANWB verkiezing. Het Nationaal Militair Museum is een must voor elke Zeistenaar. En vlakbij!Lees meer... 

Ze geven het grif toe: ook jongeren op mid­delbare school De Breul in Zeist schelden weleens. Met homo bijvoorbeeld, of Jood. "Maar het is niet goed, want er zijn ook heel veel Joden doodgegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog."Lees meer... 

No Internet Connection