De derde editie van de Week van de Duurzaamheid Zeist, die plaatsvindt van 8 tot en met 15 oktober, bevat liefst 37 activiteiten, zoals ken­nismaking met ’t Boswijtje, voorlichting over warmtepompen, een rondleiding door de Weg­geefwinkel en het nieuwe Repaircafé Den Dolder.

Inwoners van Zeist gaan bin­nenkort 20 euro voor­rijkosten betalen voor het thuis laten ophalen van grofvuil. Nu is dat nog gratis. Na drie maanden bekijkt de gemeente hoe de invoering van een voor­rijtarief voor het ophalen van grofvuil is verlopen.

Reinigingsbedrijf Mid­den Nederland (RMN) merkt dat er nog veel bezoekers van buiten de RMN-gemeenten afval komen brengen of dat de hoeveelheden per keer te veel zijn. Daarom wordt er strenger gecontroleerd aan de slagboom.

Vanaf 30 september start de NS met een proef met elektrische OV-fietsen. In totaal worden er dertig e-bikes op vier stations neergezet, als eerste op Driebergen-Zeist. De NS wil zien of dit een waardevol­le toevoeging is op de al bestaande 'normale' OV-fietsen. 

Tijdens World Clean Up Day wordt overal in de wereld wordt er zoveel mogelijk zwerfafval opgeruimd door vrijwil­ligers. Ook in Zeist, waar Bermbrigade Zeist na afloop werden de vrijwiligers getracteerd bij Vishandel Vos­sole voor wat lekkers.

Het schoolplein bij de Brede School in Kerckebosch heeft een bijzondere prul­lenbak gekregen. Deze ‘Trash Box’ beloont jongeren met hun eigen muziek als ze hun afval in de bak gooien. De bak moet ervoor zorgen dat het speelplein vrij blijft van zwerfafval.

Op verschil­lende plekken in Zeist zijn vandaag posters te zien in bushokjes en andere reclamezuilen. De reclames schetsen een niet zo fraai beeld van luchtvaartmaatschap­pij KLM. De actievoerders zetten vraagtekens bij recente reclame-uitingen: Fly responibly? van KLM.

Het thema van Open Monumenten­dag 2022, 10 en 11 september, is duurzaamheid. Mijn Groene Huis is open voor vragen over het verduurzamen van monumenten. Adviseurs geven uitleg en vertonen films over duurzaam-heidsoplos­singen. Ook is er een familiespeurtocht.

Enkele studenten in de regio Heuvelrug en de Krom­me Rijn-streek heb­ben toch een energietoeslag toegewezen gekregen van hun gemeente. Cherelva Hansum is één van de eerste studenten in Zeist die de toeslag op haar rekening gestort heeft.

No Internet Connection