Kinderen groeien lang niet altijd op zonder zorgen. Een verblijf in het ziekenhuis of wekenlang revalideren. De Stichting Tekenen voor Kinderen brengt de kinderen even in een andere wereld; de al­les-kan-en-al­les-mag wereld.Lees meer... 

Na drie jaar is er eindelijk weer een Walk Art Markt; kramen met kunst, optredens en lekker eten bij de foodtrucks. SlotstadRTV's Kees Lin­nenbank maakte in 2019 een impres­sie. Bekijk het filmpje en lees onder in beeld al­le informatie over de Walk Art Markt 2022Lees meer... 

In wielercol­lege ‘Mijn Gevecht’ horen we voormalig topwielren­ner Thomas Dekker en presentator Eric Corton. Corton vraagt hem de hemd van het lijf over zijn car­rière en leven als topsporter met als uiteindelijke vraag: hoe ver ga je voor de prestatie? Lees meer... 

De openingslezing van de Zomerschool 2022 staat volop in het teken van het Rampjaar. Hoe was de Republiek der Nederlanden in deze benarde situatie beland? In Zeist was het hoofdkwartier van de Franse koning gevestigd, een twijfelachtige eer.Lees meer... 

Het is maar de vraag of de gemeente het plan om tot 2026 vierduizend nieuwe woningen te bouwen in Zeist kan waarmaken. Dit voornemen staat inmid­dels op de tocht. Daar zijn diverse redenen voor. Eén is dat er bij de gemeente te weinig mankracht is voor de voorbereiding.

Yehailey Adawde van CBS de Wegwijzer in Zeist is verkozen tot kinderburgemeester tot en met 2024. Woens­dagmid­dag 22 juni ontving de jury achtereenvolgend veertien kandidaten die zich via een video had­den aangemeld.

"Democratie is niet vanzelfsprekend", zei burgemeester Jans­sen dins­dagavond in de raad en hij verwees daarbij naar de gebeurtenis­sen in Oekraïne. Ook een versteviging van de lokale democratie is volgens hem hard nodig.Lees meer... 

Zeist heeft op korte termijn een fikse meeval­ler. Er komt dit jaar veel meer geld uit Den Haag dan tot vorige week nog de verwachting was. Dat maakt het nu niet meteen nodig om heel hard te snijden in uitgaven.Lees meer... 

Normaal ga je naar de bioscoop om één film te zien, tijdens het filmgala in Figi zie je bij het NOVA Filmfestival op 3 en 4 september héél veel korte films, minstens 30. Dat zijn de beste niet-com­merciële films die het afgelopen jaar zijn gemaakt.Lees meer... 

No Internet Connection