De emoties lopen op in de discus­sie over de discotheek op de Dorps­straat. Een informatieavond in de Walkartkerk werd druk bezocht. Vooral de tegenstanders roeren zich. Ze heb­ben nergens vertrouwen in: de gemeente liegt en de bezoekers wil­len niet herkenbaar in beeld.Lees meer... 

De terugkeer van een discotheek aan de 2e Dorps­straat in Zeist gaat niet zonder slag of stoot. Buren en omwonenden waren al fel tegen, maar ook hotel Figi vreest overlast voor de hotelgasten iets verderop in de straat en dreigt met een advocaat.Lees meer... 

Het Burgeramendement over groen in Zeist is unaniem aanvaard door de gemeenteraad van Zeist. De gemeente gaat groene doelstel­lingen per wijk formuleren en bij nieuwe ontwikkelingen wordt er minimaal gestreefd naar behoud van groen en bos.

Het interieur van Club Backstreet aan de 2e Dorps­straat 50 is bijna klaar. De bierpomp is aangelegd en de muziek kan al door de speakers schal­len. Hotel Theater Figi maakt zich grote zorgen over de herstart van het nachtleven aan de 2e Dorps­straat.Lees meer... 

Wat te doen met de jaarwis­seling in Zeist? Tim en Hen­nie zijn twee Zeistenaren die plaats namen in het burgerberaad. Mensen met een totaal andere opvatting over hoe Oud en Nieuw zou moeten verlopen zijn met elkaar in gesprek gegaan.Lees meer... 

Het Burgerberaad Vuurwerk heeft dinsdagavond in de slotbijeenkomst vijf aanbevelingen gedaan voor de volgende jaarwis­seling. Op 22 juni is een Ronde Tafel over het uitkomsten van het Burgerberaad. Daar kun­nen al­le inwoners van Zeist hun zegje doen.Lees meer... 

Over enkele maanden neemt burgemeester Koos Jans­sen afscheid en inwoners van de gemeente Zeist mogen meedenken over het profiel van de nieuwe burgemeester. Inwoners kun­nen tot en met 15 mei een korte vragenlijst invul­len.Lees meer... 

Het is de eerste keer in Nederland dat burgeramendementen aan een gemeenteraad zijn aangeboden. Vijf individuele burgers, gesteund door de grote wijkverenigingen en groene organisaties, heb­ben 3 burgeramendementen opgesteld.

Zater­dag 22 april 2023, 6.30 uur. De man­nen van het service-team staan voor de werkplaats van de gemeentewerf. Twaalf man sterk bespreken ze het plan van aanpak. Het zwaarste deel van de mast duwen de man­nen op een af­fuit door het hart van Zeist.Lees meer... 

No Internet Connection