Arie Theisens is coördinator van SamenSpraak, een onderdeel van het Gilde Zeist, dat ‘taalvragers’, mensen met een niet-Nederlandse achtergrond kop­pelt aan taalcoaches. Zijn col­lega Wilma Boer ondervraagt hem.

Met veel interes­se bezocht het col­lege van Gedeputeerde Staten de opvang voor mensen uit Afghanistan, in het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide. Het provinciebestuur was onder de indruk van het vele werk achter de schermen.

Sinds eind augustus verblijven zo’n 320 Afghaanse evacués op een militair ter­rein in Huis ter Heide. Veel mensen uit Zeist en omgeving boden aan om te helpen met taal­les­sen en andere activiteiten.

Ali (38) zorgt samen met zijn team dat school De Breul in Zeist er iedere ­dag picobel­lo uitziet. Hij woont in Zeist, komt uit Somalië en sprak negen jaar geleden geen woord Nederlands. Lees meer... 

Al­les moesten ze in Afghanistan achterlaten: hun familie, persoonlijke bezittingen en hun dromen. Vanuit hun opvanglocatie in Huis ter Heide proberen de evacués nu de draad weer op te pakken met een bezoekje aan Zeist.

In de noodopvang op het Walaardt Sacré Kamp zitten Afghaanse vluchteling, die zes weken geleden werden geëvacueerd. De eerste verhalen over wat ze heb­ben meegemaakt komen nu naar buiten, net als de plan­nen die ze voor de toekomst heb­ben.Lees meer... 

De eerste Afghaanse evacués die nu ruim een maand in het opvang­centrum in Huis ter Heide zijn onder­gebracht, heb­ben een ver­blijfs­ver­gun­ning ge­kregen. Na een quarantaine­periode is het tijd voor meer be­wegings­vrijheid.

De Afghaanse vluchtelingen die momenteel in Huis ter Heide in Zeist worden opgevangen, zijn enorm blij met de rol­lerschaatsen van sportvereniging KRC Rol­ling uit Nieuwegein.Lees meer... 

Op 23 augustus werd in al­lerijl Walaardt Sacré Kamp geopend voor vluchtelingen uit Afghanistan. In de tijdelijke noodopvang wonen nu zo'n 400 mensen. 'Dit is ons tweede thuisland'.Lees meer...