Elke maand vergadert de Zeister gemeenteraad. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden live gestreamd via Youtube.

De agenda incl achterliggende stukken zijn te vinden:
https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/782547/Raad%2012-10-2021 

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter, vaststellen agenda en mededelingen

 2. Vaststellen diverse besluitenlijsten

 3. Lijst van ingekomen stukken

  D-Bekrachtiging geheimhouding: Bekrachtiging geheimhouding bijlagen raadsinformatiebrief ALV ParkeerService

 4. Afscheid raadslid Mulder en diverse benoemingen

 5. Vaststellen van de Regionale Energie Strategie

 6. Vaststellen van de Laadvisie Zeist 2021-2030

 7. Verplaatsen Gemeentewerf naar Johannes Postlaan

 8. Vaststellen van het Vergaderschema 2022

 9. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling RMN invoering WRNA

 10. Werkbudget project Kerckebosch

 11. Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad oktober

 12. Motie vreemd aan de orde van de dag: Sociale huur, ook op De Dreef 2

 13. Sluiting