Stop met vliegen. Krimp de luchtvaart. De boodschap van Stop4deroute is helder. De landelijke overheid moet huidige en toekomstige inwoners beschermen tegen de schadelijke gevolgen van de luchtvaartindustrie. Geen nieuwe vliegroutes, maar drastisch minder vliegen.Lees meer... 

De goudstaven en gouden munten van De Nederlandsche Bank die de marechaus­see afgelopen weken verhuisde van Haarlem naar het defensieter­rein in Huis ter Heide, heb­ben samen het gewicht van 137 personenauto’s of 50 Aziatische olifanten.Lees meer... 

Er wordt te hard gereden, oversteken is op veel plekken niet veilig en foutgeparkeerde auto's en busjes zorgen voor gevaarlijke situaties. Omwonenden van de Kerckeboschlaan vinden dat er snel iets moet gebeuren. Ze zijn teleurgesteld in de gemeente.Lees meer... 

De N237 tus­sen de Zandbergenlaan (gemeente Zeist) en de Richel­leweg (gemeente Soest) krijgt in de periode mei tot en met september 2023 een grote onderhoudsbeurt. De werkzaamheden betref­fen zowel de fietspaden als de hoofdrijbaan en worden gefaseerd uitgevoerd.

Let op: Hier volgt een column
"Nee, ik teken de petitie tegen de nieuwe aanvliegroute van Schiphol niet. Mijn gevoel bij het protest in Mid­den Nederland is niet goed. Ik wed dat de mensen uit Zeist juist vaker het vliegtuig pakken dan gemid­deld."Lees meer... 

Er zijn mensen die hun elektrische auto aan een laadpaal zetten, maar de auto niet weghalen als de auto is volgeladen. Het gevolg: andere mensen kun­nen hun auto’s niet opladen. Dat zorgt voor ir­ritatie, onder meer bij de laadpalen op de Juf­ferstraat in Zeist.Lees meer... 

Er komt een vierde aanvliegroute over de provincie Utrecht naar Schiphol. En ook over de gemeente Zeist. De D66 organiseert bijeenkomsten om mensen hierover te informeren.Lees meer... 

Om te kun­nen stem­men voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart is Fer­ry Molenaar afhankelijk van het openbaar vervoer. Maar juist op die ­dag is er een staking in het streekvervoer. De inwoner van Zeist is daarom een petitie gestart om de geplande staking te verplaatsen.

Het verzet tegen een nieuwe snelweg voor vliegverkeer over onze provincie neemt toe. Over die aanvliegroute dalen vliegtuigen richting Schiphol. Dat stuit al langer op verzet. Zowel bij politici als inwoners van de gemeenten die ónder de luchtsnelweg wonen.Lees meer... 

No Internet Connection