In de Bloemenbuurt en Transvaalbuurt nabij het centrum van Zeist wordt toch geen betaald parkeren ingevoerd. Tenminste, dat lijkt de uitkomst nu de bewoners van beide wijken zich tegen parkeervergun­ningen heb­ben uitgesproken.Lees meer... 

Het col­lege van de gemeente Zeist wil dat al­leen nog op doorgaande wegen in de gemeente de maximum snelheid 50 km/u blijft. In de woonwijken moet een snelheid van 30km/u gaan gelden.Lees meer... 

Bij verkeerscontroles in Zeist en omgeving zijn bij weg­gebruikers deze week volop overtredingen geconstateerd. Tiental­len boetes zijn hierbij uitgedeeld.Lees meer... 

Tus­sen de Dreef en de Krom­me Rijnlaan is een fietserstun­nel gebouwd om de doorstroming van het autoverkeer richting Utrecht te verbeteren. Cameraman Mel Boas maakte samen met Fons Pen­nings deze impres­sie.Lees meer... 

Onder de Utrechtseweg van de Dreef naar de Krom­me Rijnlaan wordt een fietstun­nel gebouwd. In die tun­nel komt een kunstwerk van beeldend kunstenaar Toos van Pop­pel, die zelf pal naast de nieuwe tun­nel woont. Lees meer... 

De automobilist die op de Boulevard 130 km/u reed, waar je 50 km/u mag, kon zijn rijbewijs inleveren.

Zeist gaat flink inzetten op de komst van meer laadpalen bin­nen de gemeentegrenzen, nu elektrisch rijden snel toeneemt. 1420 laadpalen in 2030 is nu de prognose, maar of dat genoeg is?

Jan Berndsen (58) uit Den Dolder vertelt dat hij zijn leaseauto had ingeleverd bij zijn laatste werkgever. Dat was voor hem het moment om geen nieuwe auto te kopen maar over te stap­pen op de deelauto. Hoe werkt dat? 

Busmaatschap­pij U-OV maakte een film van de route van lijn73 en de bijzondere plekken waar de bus langsgaat. Kijk op je gemak naar het stuk van de Berenkuil tot aan station Zeist.
Slow-tv voor de zon­dagmorgen.