Boksen en de ziekte van Parkinson: op het eerste oog een onverwachte combinatie, maar volgens neurologen dè perfecte match. "Bij mensen met parkinson gaat juist het uitvoeren van twee dingen tegelijk mis en dat is nou precies wat je met boksen kunt trainen."Lees meer... 

Deze maand opende de Jumbo in Vol­lenhove Zeist een speciale ‘Kletskas­sa’. Deze kas­sa's zijn er speciaal voor mensen die het fijn vinden om een praatje te maken tijdens het afrekenen. Met dit concept wil Jumbo bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid.Lees meer... 

Op het Jordan Montes­sori Lyceum in Zeist werden in een proef vijf lokalen aangesloten op het nieuw ontwikkelde ventilatiesysteem. De vijf lokalen lieten, in een onderzoek van TNO, een forse daling van fijnstof zien.Lees meer... 

In de rubriek ’Zo (on)gezond leef ik’ van de Telegraaf aandacht voor naar de leefstijl van VROUW-lezeres­sen. Deze week Gisela Tim­mermans (52) uit Zeist. Zij heeft haar leefstijl aangepast toen ze op haar 43e doorkreeg dat ze in de overgang zat.

Steeds meer mensen verhuren een kamer aan een woningzoekende die wat extra aandacht nodig heeft. Zo ook Zeistenaar Wil Verbiezen (62), die sinds een half jaar een kamer verhuurt aan Aricio Felter (23).

Mensen die klaar zijn met hun werkende leven, zijn vaak op zoek naar invul­ling van de volgende levensfase. Vroeger waren mensen, die met pensioen gingen oud, nu is er ruimte voor nieuwe keuzes.Lees meer... 

Op de Prinses Maxima Manege in den Dolder kun­nen mensen met een beperking paardrijden. Dat kan al­leen met hulp en daarom zoekt de Maxima Manege vrijwil­ligers. Iets voor jou?Lees meer... 

Ten­nisvereniging Grif­fensteyn en Stichting Naburen heb­ben de handen ineen geslagen om bin­nen de vereniging ruimte te bieden aan mensen met dementie, zodat ook zij vol­ledig deel uit blijven maken van onze samenleving en het verenigingsleven.

Rotaryclub Op Seyst nodigt u uit voor het Autun­no Concert 2021, op vrij­dag 5 november 2021 in de kerk van de Evangelische Broedergemeente. Rotary Op Seyst steunt met de opbrengst goede doelen.