Let: dit bericht is afkomstig van de KNVB. Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) heeft Con­ny Helder, de minister van Sport, vragen gesteld over het maatschap­pelijke en sportieve belang van de uitbreiding van de KNVB Campus.Lees meer... 

Op donder­dag 1 december 2022 heeft het Utrechts Landschap het Harlanter­rein bij Zeist aangekocht. Het perceel van 8 hectare ligt bij natuurgebied De Krakeling en maakt onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland.Lees meer... 

Op 15 september werd Garage Bakker, als eerste bedrijf op industriepark Seyst, van het aardgas afgesloten. Niet vanwege onbetaalde rekeningen, maar omdat het bedrijf het gas niet meer nodig heeft voor de bedrijfsvoering. De garagehouder vertelt waarom.

Eén van de winkeliers meld­de zich ten einde raad op het politiek spreekuur van de gemeenteraad. Er is leegstand en overlast door hangjongeren. Gemeenteraadslid Ernst van Splunter (VVD) legt uit wat de stand van zaken is.Lees meer... 

Aan betaalbare woningen en verplegend personeel is een tekort. Ouderenzorgorganisatie Warande wil in Zeist die problemen oplos­sen met goedkope kamers voor verpleegkundigen, in het verpleeghuis Heerewegen.

De situatie op winkelcentrum Kerckebosch vraagt om actief ingrijpen van de lokale politiek. Daar zijn de meeste partijen het over eens. Leegstand en overlast van hangjongeren zorgen voor een onveilig gevoel bij winkeliers, bij klanten en bewoners.Lees meer... 

Door de hoge energiekosten en inkoop­prijzen sluiten steeds meer bakkers en slagerijen hun deuren, maar ook viswinkels heb­ben het zwaar. Viswinkel de Heerlijkheid in winkelcentrum Kerckebosch in Zeist is een van de vis­specialisten die noodgedwongen stopt.Lees meer... 

Elke tweede zater­dag van de maand kun je met kapotte ap­paraten gratis aanklop­pen bij het Repaircafé in het Bin­nenbos aan Hoog Kanje. Dikke kans dat de vrijwil­ligers zorgen dat je het weer werkend mee naar huis terug kunt nemen. Al tien jaar lang!Lees meer... 

Het gaat niet goed met winkelcentrum Kerckebosch. Hangjongeren zorgen voor overlast en steeds meer winkels sluiten de deuren voorgoed. Komend weekend valt zelfs het doek voor Vis­specialiteitenwinkel De Heerlijkheid, Bloemist Bonhof luidt de noodklok.

No Internet Connection