Op een basketbalveldje aan de Graaf Adolflaan in Zeist is vrij­dagavond geschoten. Daarbij raakte een persoon gewond aan de buik. De politie meldt dat er een 42-jarige man uit Zeist is aangehouden.Lees meer... 

Let op: Hier volgt een mening
Twintig jaar later kijk ik met andere ogen naar het fenomeen markwerking. De marktwerking smoort ook in Zeist al­le souples­se, leidt tot bus­sen die omrijden, onbetaalbare woningbouw en bureaucratie bij de RMN.

Van een oude galerijflat naar een (bijna) energieneutraal en modern ap­partementencomplex. De Kerkeboschflat uit 1961 in Zeist ondergaat momenteel een enorme transformatie. De flat gaat vol­ledig van het gas af en krijgt 390 zon­nepanelen.Lees meer... 

Op zater­dag 19 maart is het Nationale Opschoon­dag en ook in Zeist gaan buurtbewoners uit verschil­lende wijken de straat op om zwerfafval op te ruimen. Zo organiseert Wijkvereniging Kerckebosch tus­sen 10.00 en 12.00 uur een opschoonactie rond het winkelcentrum Kerckebosch.

Let op: Hier volgt een mening
Regelmatig ben ik in het wijk- en ontmoetingscentrum Bin­nenbos in Kerckebosch om er te werken aan een column of aan mijn boek. Ik vang daar bloedstol­lende en meeslepende verhalen vanuit de hele wereld op.

De galerijflat aan de Prinses Marijkelaan wordt bin­nenkort zo verbouwd, dat de bewoners bijna geen energiekosten meer heb­ben. De flat gaat helemaal van het gas af, daarmee kun­nen al­le radiatoren weg. Dat levert, naast lagere energiekosten, meer wooncomfort op voor de bewoners.

Hen­ny van Lienden (86) krijgt een kerstdiner thuisbezorgd door de Stichting Vrienden van het Bin­nenbos. Het kerstdiner wordt normaal gesproken in het ontmoetingscentrum georganiseerd voor eenzame ouderen.

In minibieb Kerckebosch in Zeist staat, naast boeken, sinds kort ook een bakje met menstruatieproducten voor vrouwen die geen geld heb­ben om dit zelf te kopen. Op deze manier hoopt het Armoedefonds menstruatie-armoede tegen te gaan.Lees meer... 

De verantwoordelijke man voor de inrichting van het nieuwe Kerckebosch, Evert-Jan Roelofsen, beschrijft de wijk zo: "Het grootste succes is dat hier bewoners wonen, die deze wijk als een vakantie omgeving beleven."Lees meer... 

No Internet Connection