Bij de lintjesregen in de gemeente Zeist zijn dit jaar twintig personen geëerd met een Koninklijke Onderscheiding. Het gaat om negentien inwoners van de gemeente Zeist en één inwoonster van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.Lees meer... 

Maar liefst 593 inwoners heb­ben positief gereageerd op de uitnodiging van de gemeente Zeist om deel te nemen aan het Burgerberaad over de jaarwis­seling. De gemeente heeft uit de aanmeldingen, een gevarieerde groep van 100 inwoners samengesteld.Lees meer... 

In het dorpshuis is vrij­dag 31 maart het boek ‘Austerlitz doet het zelf’ gepresenteerd. Burgemeester Koos Jans­sen ontving het eerste exemplaar uit handen van de schrijvers Jan Snijders en Wim Oerlemans. Het boek vertelt het verhaal van het dorp dat zelf voorzieningen regelde.

Nu de pad­dentrek in vol­le gang is, komt pad­denwerkgroep Zeist-Noord handen tekort. Vooral in het Lyceumkwartier zijn hard meer mensen nodig. Door het gebrek aan vrijwil­ligers worden nu te veel pad­den doodgereden.Lees meer... 

Kringloop Zeist bestaat 40 jaar. Wat bij het begin in 1983 nog bijzonder was, is inmid­dels heel gewoon: gebruikte spul­len een tweede kans geven. Maar Kringloop Zeist doet veel meer dan dat. De sociale onderneming geeft ook mensen een tweede kans.Lees meer... 

Elke jaar legt de vrijwil­liger van het jaar een tegel met naam in de Walk of Fame op de Slotlaan in Zeist. Win­naar van de prijs Herman Wierenga werd zo geëerd voor zijn inzet voor Samen Duurzaam Zeist, hèt platform van duurzame initiatieven van bewoners.Lees meer... 

De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) zorgt er al 35 jaar voor dat mensen in de laatste fase van het leven in Zeist ondersteuning aan huis kun­nen krijgen. Dat doen ze bijna vol­ledig met vrijwil­ligers. Aloys (74) is bud­dy van Arend (ook 74) in zijn laatste levensfase.Lees meer... 

Humanitas Heuvelrug, Bibliotheek Zeist en Schuldhulpmaatje organiseren spreekuren over het invul­len van de aangifte Inkomstenbelasting 2022. Wil je hulp bij het doen van aangifte? Of vind je het lastig aangifte te doen via de computer? Je bent welkom! 

Bin­nenkort verschijnt het boek 'Austerlitz doet het zelf, hoe een dorp zijn zorg regelde', geschreven door twee oprichters van Austerlitz Zorgt: Jan Snijders en Wim Oerlemans. Austerlitz regelde een meergeneratie-gebouw en een palet aan zorg- en welzijnsvoorzieningen.Lees meer... 

No Internet Connection