Omwonenden van de Groene Driehoek wachten nog op de uitkomsten van de quickscan van de gemeente Zeist over de haalbaarheid van windmolens in dit gebied. Zij zijn niet tevreden over de manier waarop zij bij het proces betrokken worden.