In Bunnik en Odijk is een actiegroep opgericht die strijdt tegen de mogelijke komst van windmolens vlak over de gemeentegrens. Buurgemeente Zeist ziet namelijk de spoorzone langs de A12 als ‘kansrijke plek’.