Zeist houdt vast aan de spoorzone langs de A12, Kamp van Zeist en het talud van de A28 als mogelijke locaties voor windmolens en zonnevelden. Burgemeester en wethouders zien die opties als bijdrage in regionale ambities om duurzame energie op te wekken.