Bewoners van de wijken Nijenheim, Brugakker en Couwenhoven die asbest in hun huis hebben of dat niet zeker weten, kunnen tijdens een informatiebijeenkomst op 13 december in De Koppeling horen wat een asbestinventarisatie inhoudt.