De provincie Utrecht is sinds 1 november 2022 grondeigenaar van Kamp van Zeist. Het voormalige militaire terrein bij Soesterberg wordt ingericht als natuurgebied als onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug. 

Met de gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug wordt centraal op de Heuvelrug rond Zeist en Soest gewerkt aan natuur, wonen, werken, zorg en recreatie. Zo is er door de aanleg van ecoducten een groot en robuust aaneengesloten natuurgebied ontstaan. Dit vergroot de overlevingskansen van planten en dieren. Bovendien worden circa 1700 woningen gebouwd om centraal wonen in het groen mogelijk te maken. Zo bouwen de partners van Hart van de Heuvelrug aan de toekomst van een regio waar ruimte is voor mens en natuur.