Zeist heeft voor het eerst een buurt-wormenhotel, waar buurtbewoners hun groente-, fruit- en etensresten in composteren.

 
Luchtfoto:
 

Regenwormen (Lumbricidae) zijn een familie van ongewervelde dieren die behoren tot de ringwormen (Annelida). Regenwormen behoren tot de oligochaeten, een groep van wormen die de zee verlaten hebben en in zoetwater maar ook op het land kunnen leven. Regenwormen komen wereldwijd algemeen voor, uitgezonderd in droge klimaten en op Antarctica. . . . .