Op Bezoekerscentrum De Boswerf wordt gebouwd aan een klimaatpaviljoen: een unieke plek waar mogelijke aanpassingen aan je huis zoals een groen dak, afkoppelen, opslag en infiltratie van regenwater, en waterdoorlatende bestrating in de praktijk te zien zijn.