Arie Theisens is coördinator van SamenSpraak, een onderdeel van het Gilde Zeist, dat ‘taalvragers’, mensen met een niet-Nederlandse achtergrond kop­pelt aan taalcoaches. Zijn col­lega Wilma Boer ondervraagt hem.

Op het Jordan Montes­sori Lyceum in Zeist werden in een proef vijf lokalen aangesloten op het nieuw ontwikkelde ventilatiesysteem. De vijf lokalen lieten, in een onderzoek van TNO, een forse daling van fijnstof zien.Lees meer... 

De Stichting Al Amana scholen streeft naar een islamitisch mid­delbare school in Utrecht. Abdelkarim Salihi, directeur van basis­school Al Amana in Zeist, legt uit waarom er behoefte is aan mid­delbaar islamistisch onderwijs.Lees meer... 

Basis­school voor speciaal onderwijs SO Noorderlicht in Zeist heeft het Gezonde school themacertificaat Welbevinden ontvangen.

Basis­school Oud Zandbergen in Huis ter Heide zamelt oude elektrische ap­paraten in. De school doet mee aan de E-waste Race, met als doel om de grondstof­fen uit oude ap­paraten opniew te gebruiken. Lees meer...