Het is van groot belang om ouderen zo snel mogelijk aan een boosterprik te helpen. Het maken van een afspraak blijkt voor veel mensen uit die leeftijdscategorie uitermate lastig. Daarom is er nu in het gemeentehuis een hulploket voor digitale aanvraag voor de boosterprik.