De gemeenteraad heeft besloten dat de Lindenlaan een erftoegangsweg moet blijven. In het plan stond dat de straat een gebiedsontsluitingsweg (GOW) zou worden, maar de raad vindt de wijziging gevaarlijk voor met name scholieren.