Het verzoek van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om vanaf 1 april in Kamp Zeist voor een periode van vijf jaar zevenhonderd vluchtelingen op te vangen is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van Zeist.