In minibieb Kerckebosch in Zeist staat, naast boeken, sinds kort ook een bakje met menstruatieproducten voor vrouwen die geen geld hebben om dit zelf te kopen. Op deze manier hoopt het Armoedefonds menstruatie-armoede tegen te gaan.

 
 

Er is sprake van menstruatiearmoede wanneer mensen niet genoeg geld hebben om producten aan te schaffen die nodig zijn om het menstruatiebloed op te vangen, zoals tampons, maandverband of menstruatiecups. In het Nederlandse taalgebied wordt menstruatiearmoede ook wel aangeduid met de Engelse term period poverty. . . . .