Zondag lag het fietspad langs de Jagersingel ter hoogte van het Diakanonessenhuis bezaaid met glas. De grote ruiten van het bushokje waren vernield. De fijne brokstukken lagen vermengd met stukgeslagen bruin glas van bierflesjes op het bankje en de stoep ervoor.