Stichting Dierentehuis Zeist maakt zich grote zorgen over de uitbreidingsplannen van de KNVB. In de plannen wordt het bosgebied naast het Dierentehuis benoemd als locatie voor nieuwe voetbalvelden.