Aan weerszijden van de bestaande flat het winkelcentrum Vrijheidsplein komen 44 nieuwe appartementen. De vastgoedondernemer hoopt in het derde kwartaal van 2023 te beginnen. De plannen passen in de 'versnellingsopgave woningbouw' van de gemeente Zeist.