Met z’n tweeën wonen op ‘slechts’ 25 vierkante meter lijkt in eerste instantie een uitdaging, maar niets is minder waar: Anette Peerboom (25) – die vorig jaar het eerste tiny house in het waterwingebied Zeist betrok – kan haar geluk niet op.

 
 

De Tiny House Movement (ook Small House Movement genoemd; Engels voor Beweging voor (uiterst) kleine huizen) is een sociale beweging (en architecturale beweging) met oorsprong in de Verenigde Staten, die het wonen in kleine huisjes propageert. De beweging vertaalt zich ook in de architectuur, doordat meer en meer de bouw van kleine en mini-huizen wordt gepland en uitgevoerd. Daarbij bestaat er geen vaste definitie, vanaf welke grootte van woonoppervlakte een gebouw als een Tiny House (micro- of mini-huis) dan wel als een Small House (klein huis) wordt beschouwd. Tiny Houses worden meestal evenwel als tussen de 15 en 50 m² omschreven en Small Houses als tot 90 m². . . . .