Op het Jordan Montessori Lyceum in Zeist werden in een proef vijf lokalen aangesloten op het nieuw ontwikkelde ventilatiesysteem. De vijf lokalen lieten, in een onderzoek van TNO, een forse daling van fijnstof zien.

 
 

Fijnstof is een mengsel van microscopisch kleine vaste deeltjes die kleiner zijn dan dan 10 micrometer. Deze deeltjes zijn van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. Fijnstof kan als aerosol lang in de lucht blijven zweven. . . . .