Zendelingen berichtten al in 1947 over de wandaden van Nederlandse militairen in Nederlands-Indië. Over dat onderwerp discussieerden  de deelnemers aan de Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis bij de  Evangelische Broedergemeente.