Het is maar de vraag of de gemeente het plan om tot 2026 vierduizend nieuwe woningen te bouwen in Zeist kan waarmaken. Dit voornemen staat inmiddels op de tocht. Daar zijn diverse redenen voor. Eén is dat er bij de gemeente te weinig mankracht is voor de voorbereiding.