"Democratie is niet vanzelfsprekend", zei burgemeester Janssen dinsdagavond in de raad en hij verwees daarbij naar de gebeurtenissen in Oekraïne. Ook een versteviging van de lokale democratie is volgens hem hard nodig.

FACEBOOKGROEP 
Verder stond hij stil bij de negatieve kant van social media en met name bij één incident: In een Facebookgroep, geleid door een voormalig Zeister gemeenteraadslid, werden onlangs vrouwelijke raadsleden ‘’onbehoorlijk behandeld’’, in de woorden van de burgemeester.