De openingslezing van de Zomerschool 2022 staat volop in het teken van het Rampjaar. Hoe was de Republiek der Nederlanden in deze benarde situatie beland? In Zeist was het hoofdkwartier van de Franse koning gevestigd, een twijfelachtige eer.

Zomeravondlezing: Het Rampjaar 1672-1673 Moordbranders in de Republiek 

Op 30 juni 1672 overhandigden Utrechtse stadsbestuurders de sleutels van hun stad aan de Franse koning Lodewijk XIV. Er was geen schot gelost. Achttien dagen eerder was het 120.000 man sterke Franse leger bij Lobith de Rijn overgestoken.

De onafhankelijkheid van het toenmalige Nederland stond 350 jaar geleden op het spel, het was erop of eronder. Van drie kanten werd het land ernstig bedreigd. Chaos, ontreddering, paniek, dapperheid, lafheid en kille afwegingen van bestuurders, karakteriseerden wat het Rampjaar 1672-1673 is gaan heten. Slechts de Oude Hollandse Waterlinie voorkwam dat het hele land in enkele weken onder de voet werd gelopen.

Zomerschool 2022

De openingslezing van de Zomerschool 2022 staat volop in het teken van deze voor de geschiedenis van Nederland uiterst belangrijke periode. Hoe was de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden in deze benarde situatie beland? En wat was de rol van raadpensionaris Johan de Witt, de man die samen met zijn broer Cornelis op 20 augustus 1672 het slachtoffer werd van een gruwelijke moordpartij vlak bij het Haagse Binnenhof?

Rampjaar

In Zeist was het hoofdkwartier van de Franse koning gevestigd, een twijfelachtige eer. De omgeving van Zeist, net als andere delen van het gewest Utrecht, hadden zwaar te lijden onder de bezetting. En, hoe herstelde de Republiek van deze moeilijke tijd, was er nog sprake van een Gouden Eeuw? Vragen, die op 4 juli worden beantwoord!

Over Liek Mulder

Liek Mulder werkte bijna veertig jaar als do- cent geschiedenis en maatschappijleer aan di- verse middelbare scholen. Daarnaast is hij al decennialang actief als vrijwillig bestuurder bij organisaties en verenigingen. Sinds begin jaren tachtig schreef hij, vaak samen met ande- ren, een groot aantal publicaties voor het geschiedenisonderwijs en het ‘grote publiek’. In 2014 begon hij samen met Anne Doedens de reeks Oorlogsdossiers, boeken over oorlogen, uitgegeven door de WalburgPers in Zutphen. Inmiddels verschenen negen delen. Hij is co- auteur van de recente uitgaven Agenten voor de koning. Engelse spionage tijdens het Ramp- jaar 1672-1673 en Moordbranders in de Republiek. Het Rampjaar door de ogen van Andries Schoemaker, 1672-1673.