Figi heeft het niet ge­mak­ke­lijk in corona-tijd. Ver­schil­lende maat­regelen voor bio­scoop en theater en ook horeca raakten be­drijf hard. Nu er weer meer be­wegings­vrij­heid komt, loopt Figi aan tegen per­soneels­tekor­ten. RTL-Nieuws maak­te deze repor­tage in Zeist.