In 2012 constateerde de gemeente Zeist een leegstand in het centrum van maar liefst 25%. Ieke Roelofs en Jeroen Peters van de gemeente Zeist vertellen hoe de leegstand op sommige plekken kon worden teruggebracht naar slechts 5%.

Zo ging Zeist succesvol de leegstand in het centrum te lijf

In 2012 constateerde de gemeente Zeist een leegstand in het centrum van maar liefst 25%. Ieke Roelofs, accountmanager Bedrijven bij de gemeente en Jeroen Peters, transformatie coördinator, vertellen met welke maatregelen en middelen de leegstand op sommige plekken kon worden teruggebracht naar slechts 5%.

"Eén van de succesfactoren was dat we het probleem vroegtijdig hebben aangepakt", zo begint Roelofs haar presentatie. "We zagen al in 2012 dat het zo niet langer kon in het centrum van Zeist. In 2015 is de centrumvisie gepresenteerd. Het doel was het centrum van Zeist weer bruisend te maken en de leegstand terug te dringen, het middel werd het compacter maken van het winkelgebied." Hierop werd een kernwinkelgebied gedefinieërd. Ondernemers in de steeds rustiger wordende aanloopstraten werden op verschillende manieren gemotiveerd om hun winkel naar dit gebied te verhuizen en vastgoedeigenaren kregen de mogelijkheid om hun vastgoed te transformeren. Ondanks dat het uiteindelijke resultaat na 9 jaar succesvol te noemen is, geeft Roelofs ook toe dat de start stroef verliep. Er waren veel partijen met veel verschillende belangen. Dat was één van de redenen voor de gemeente om een transformatie coördindator in het leven te roepen. Deze had als taak een brug te slaan tussen gemeente en de vastgoedeigenaren.

Het centrum van Zeist bestond in 2012 uit 75.000 m2 retail, verdeeld over 500 verkooppunten. Het vastgoed kende een groep van 300 verschillende eigenaren, die voor 80% bestond uit particuliere beleggers, 15% was in eigendom van de ondernemer zelf en 5% in handen van diverse institutionele beleggers.

Inventarisatie bestrijding winkelleegstand in Zeist 

Makelaar Tjeerd de Boorder van Binc Bedrijfshuisvesting en Gertjan Slob van retailonderzoeksbureau Locatus inventariseren in het centrum van Zeist in dit video-tweegesprek waar het succes van Zeist vandaan komt.