Carel Wich werd geconfronteerd met nieuwbouw voor zijn huiskamerraam en kijkt nu tegen een muur aan. Na diverse rechtszaken stapt hij nu naar de raad van state om zijn recht te halen.

 
 

De Raad van State (RvS) is een van de Hoge Colleges van Staat in Nederland, met twee politiek-bestuurlijke taken. Het is zowel een belangrijk adviesorgaan van de regering als de hoogste rechtsprekende instantie die een uitspraak kan doen over een geschil tussen burger en overheid. . . . .