Vrijdagavond 29 april aanstaande bent u welkom bij het Voorjaarsconcert van het Zeister Mannenkoor in het kerkgebouw van de Evangelische Broedergemeente. Van elk kaartje wordt € 2.50 gestort op giro 555.