Met veel interesse bezocht het college van Gedeputeerde Staten de opvang voor mensen uit Afghanistan, in het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide. Het provinciebestuur was onder de indruk van het vele werk achter de schermen.