De opa en oma uit Zeist die al tien jaar lang zwaaien naar al­le basis­schoolkinderen uit de buurt heb­ben de afgelopen week de harten veroverd van tal­loze mensen. Ze zijn overspoeld met telefoontjes en berichtjes.Lees meer... 

Vijftig scholen in de gemeente Zeist krijgen de komende jaren een grote of kleine beurt. Daarvoor is aan de voet van de L-flat in Vol­lenhove een wis­selgebouw gemaakt. De Tobias­school is de eerste, nieuwe tijdelijke bewoner.Lees meer... 

Zeist loopt voorop als het gaat op het aantal openbare Heuvelrugtuinen. Dat zijn groene plekken met aandacht voor water en gebiedseigen planten. Vorige week opende wethouder Wouter Catsburg de Heuvelrugtuin in Bezoekerscentrum de Boswerf.Lees meer... 

Al tien jaar lang zwaaien Els en Aryan elke ochtend al­le kinderen toe die door hun straat naar school gaan. Inmid­dels zijn ze een begrip in de buurt en worden ze door veel kinderen de ‘zwaai opa en oma’ genoemd.

In Zeist is al jaren een uniek pad­denstoelenreservaat te vinden aan de Blikkenburgerlaan. Je vindt hier tweehonderd soorten pad­denstoelen.Lees meer... 

In geen provincie is het gemid­delde inkomen per huishouden zo hoog als in Utrecht. Daarnaast is er een hoger dan gemid­deld aantal mensen dat in armoede leeft. In Zeist is dat 6,4%.Lees meer... 

De in­schrijving voor de Zeister Vrijwil­ligers­prijzen 2021 is van start gegaan. Naast individuele vrij­wil­ligers­prijzen zijn er ook dit jaar de groeps­prijzen in de cate­gorieën cultuur, maatschap­pelijk en zorg en welzijn.Lees meer... 

In de brandweer­kazerne in Zeist staat tus­sen de rode auto’s sinds enige tijd ook een ambu­lance ge­parkeerd. "Eén van de brand­weer­lieden die vrij­wil­liger is bij ons heeft het ge­regeld. Fijn dat we nu voor langere tijd zo’n mooie plek heb­ben.’’

Twaalf bewoners aan de Steynlaan in Zeist heb­ben onlangs met hulp van de gemeente geveltuintjes aangelegd. Geen tegels meer voor de gevel, maar heide. Wethouder Wouter Catsburg, kwam een handje helpen.