De acht grootste belangenorganisaties van Zeist heb­ben bij de lokale politiek hun ongenoegen geuit. Volgens hen betrekt de gemeente haar inwoners onvoldoende bij ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren. Dat terwijl de wet dat wel voorschrijft.Lees meer... 

,,Burgerparticipatie in Zeist is schijnparticipatie. Je bent een figurant in een toneelstuk waarover je uiteindelijk niks te zeg­gen hebt.’’ Dat vindt Hans Bastianen van werkgroep De Groene Driehoek. Lees meer... 

De NS start een experiment met 'tienminutentreinen'. Iedere woens­dag zul­len er per uur zes treinen rijden tus­sen Schiphol en Nijmegen. Maar wat zijn de gevolgen voor Driebergen-Zeist?Lees meer...