Actiegroep Greenpeace & Friends hebben straatnaambordjes veranderd om zo aandacht te vragen voor de achteruitgang van de natuur. Waterhoenlaan wordt dan Waterhoenweg, omdat de waterhoen is verdwenen.