Het college van de gemeente Zeist wil dat alleen nog op doorgaande wegen in de gemeente de maximum snelheid 50 km/u blijft. In de woonwijken moet een snelheid van 30km/u gaan gelden.

 
 

Een 30km/h-zone (Nederland) of een zone 30 (België) is een gebied waar de maximumsnelheid op 30 kilometer per uur is vastgesteld, doorgaans toegepast op erftoegangswegen en in de buurt van scholen. De voornaamste reden om tot aanleg van een 30km/h-zone over te gaan is een verbetering van de verkeersveiligheid voor met name kinderen in woonwijken. . . . .