De acht grootste belangenorganisaties van Zeist hebben bij de lokale politiek hun ongenoegen geuit. Volgens hen betrekt de gemeente haar inwoners onvoldoende bij ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren. Dat terwijl de wet dat wel voorschrijft.