Het bericht dat deze week in De Nieuwsbode stond over de gemeentelijke belastingen is onjuist waar het gaat over een OZB-verhoging voor huurders. Want huurders betalen al enkele jaren geen OZB meer in Zeist.