De provincie Utrecht geeft gemeenten een klein half jaar de tijd om meer plannen voor windenergie te ontwikkelen, anders grijpt het college van Gedeputeerde Staten in. Komen gemeenten er niet uit, dan zal de provincie locaties kiezen.